Rescue Flors de Bach (Rescat)

21.78

Preparat alimentari en dissolució aquosa de Flors de Bach® Originals. Alc.:27%vol.

Ingredients: Alcohol de raïm (27% v / v), Dissolució aquosa de flors Helianthemum nummularium Mill, Clematis vitalba L, Impatiens glandulifera Royle, Prunus cerasifera Ehrh, Ornithogalum umbellatum L.

Utilització: Afegir 4 gotes a mig got d'aigua o prendre les 4 gotes directament del goter a la boca. Cada 4 hores al llarg del dia.

Conté 20 ml